Regulamin korzystania z systemu WebBanner.pl

§1 Ogólne zasady i definicje
 • WebBanner.pl jest systemem umożliwiającym wymianę bannerów między jego uczestnikami, tak ze względu na rozmiary bannerów jak i na kategorie tematyczne stron
 • W systemie może się zarejestrować każdy stając się tym samym jego uczestnikiem, niemniej jednak zaleca się aby tworzyć tylko jedno konto ( system umożliwia elastyczne dodawanie wielu stron oraz wielu bannerów ) zarejestrowana osoba ( jego konto ) zwana dalej będzie użytkownikiem.
 • Uczestnicy systemu to zbiór wszystkich jego użytkowników
 • Podstawą rotacji własnych bannerów w systemie są punkty nabywane podczas wyświetlania bannerów innych uczestników systemu na własnych stronach
 • Uczestnik systemu może określać typ (rozmiar) bannerów wyświetlanych na jego stronie jak również kategorię strony na jaką on sam wskazuje (wykluczyć np stony erotyczne)
 • Uczestnik systemu może dodawać wiele typów bannera wskazującego na jego strony oraz określać kategorie stron na jakich ma sie wyświetlać
 • Wyświetlanie bannerów innych uczestników nie musi odbywać się na tych samych stronach na które wskazują bannery użytkownika
 • Strony użytkownika są rozpozanwane i wprowadzane automatycznie do systemu po wklejeniu wygenerowanego przez system kodu
 • Użytkownik winien zgłosić niezwłocznie wszelkie zauważone nieprawidłowości w wyświetlaniu bannerów na jego stronach
§2 Nadużycia i treści
 • Nie należy dokonywać żadnych zmian w wygenerowanym przez system kodzie gdyż może to spowodować (prawie na pewno spowoduje) brak jego działania
 • Zabrania się wprowadzania do systemu stron usiłujących sztucznie generować ruch na niej, strony takie będą banowane przez sam system lub administratora
 • Permanentne próby wprowadzania nieuczciwych stron służących tylko i wyłącznie sztucznemu generowaniu punktów może spowodować zbanowanie użytkownika
 • Zabrania się wprowadzania do systemu stron oraz bannerów niezgodnych z polskim prawem
 • WebBanner.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści stron i bannerów uczestników systemu
 • WebBanner.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania systemu oraz wywołane ewentualną działalnością innych uczestników.
 • Wszelkie zauważone próby nadużyć niewykrytych przez sam system należy zgłosić administratorowi WebBanner.pl
§3 API
 • WebBanner.pl udostępnia uczestnikom systemu szereg narzędzi statystycznych które użytkownik może wykorzystywać w dowolnym indywidualnym celu, niemniej jednak zabrania się tworzenia botów które mogły by na skutek dużej ilości zapytań wpłynąć na wydajność działania serwisu WebBanner.pl .
 • WebBanner.pl w przyszłości będzie udostępniał odpowiednie api do ewentualnego zdalnego odczytu statystyk użytkownika
§4 Obsługa systemu / Pomoc
§5 Opłaty i prowizje
 • WebBanner.pl nie pobiera i nie będzie pobierał w przyszłości żadnych opłat za uczestnictwo w systemie
Ostatnia modyfikacja 12.X.2011


Polityka prywatności

§1 Dane osobowe
 • WebBanner.pl nie udostępnia danych przechowywanych w bazie danych
  takich jak adres e-mail osobom trzecim, oraz dba o ich bezpieczeństwo.
  WebBanner.pl wykorzystuje adres e-mail podany podczas rejestracji
  i logowania do systemu w celu przesyłania informacji w postaci Newslettera
  o zmianach i nowościach w systemie. Użytkownik w każdech chwili może wyłączyć opcję otrzymywania Newslettera.
 • Portal WebBanner.pl wykorzystuje pliki "cookies" w celu realizacji działania systemu wymiany bannerów oraz w celu ułatwienia działania portalu webbanner.pl:
 • Portal korzysta z plików cookie w celu zapamiętywania zalogowanego użytkownika.
 • Wykorzystuje pliki cookie rónież sam system wymiany bannerów w celu rozpoznawania unikalnych odsłon bannera, kliknięć w banner przez danego internautę oraz zaprezentowanch danemu internaucie różnych bannerów.