Inteligentny system wymiany reklamy internetowej

Kontrola wyświetlania bannera.

System WebBanner.pl kontroluje położenie bannera na stronie, jego rozmiar oraz widoczność. Przydziela punkty za jego wyświetlenie tylko w momencie gdy banner pojawi się w polu widzenia internauty. Zobacz poniższe przykłady kontroli wyświetlania bannera.

Wartość rozmiau bannera.

Punktacja rozmiarów bannera malejąco:
 • 728 × 90 (Leaderboard/Super Banner)
  .10pkt
 • 160 × 600 (Wide Skyscraper)
  .9pkt
 • 120 × 600 (Skyscraper)
  .6pkt
 • 468 × 60 (Full Banner)
  .3pkt
 • 120 × 90 (Button)
  .1pkt

Wartość pozycji banner na stronie.

Banner położony w obszarze:
 • do 300px od górnej krawędzi witryny
  .10pkt
 • boczne części witryny - obszar poza częścią centralną którą definiuje sie jako 50% szerkości witryny
  .7pkt
 • część centralna - obszar zajmujący centralne 50% szerokości witryny, jednak poniżej obszaru 300px od górnej jej części jak również powyżej 20% jej dolnej części
  .5pkt
 • dolna część wytryny - dolny 20%-owy obszar całej wysokości witryny
  .1pkt
Ilość punktów za wyświetlenie banera jest naliczana przy unikalnym wyświetleniu bannera i wyniesie wynik iloczynu punktacji za rozmiar bannera i jego położenie na stronie. Istnieją także grupy stron których wyświetlanie bannera ze względu na ich treść jest premiowane dodatkowymi punktami, szerzej na ten temat możesz przeczytać tutaj. Dodatkowo za każde kliknięcie w banner są naliczane ekstra punkty w wysokości: 100pkt.

Systemy kontroli bannera

System tak jak wcześniej było wspomniane kontroluje banner ze względu na szereg jego cech oraz cech otoczenia. Pierwszą i podstawową rzeczą kontrolowaną przez system jest to czy banner został wyświetlony w polu widzenia internauty, jeżeli tak nie jest, system czeka aż takowy fakt będzie miał miejsce i banner pojawi się w polu widzenia przeglądarki. Po odnotowaniu tego faktu system sprawdza czy mimo tego że banner pojawił się w polu widzenia internauty, nie jest zakryty ( częściowo lub w całości ), ukryty, przeźroczysty.
Jeżeli powyższe warunki są spełnione na korzyść widoczności bannera...

Przeładowania wielokrotne bannera

Punkty za wyświetlanie bannera są przydzielane tylko raz w przypadkach wielokrotnego przedładowywania strony przez tego samego klienta.
Przeładowanie przy którym naliczane są punkty jest nazywane wyświetlaniem unikalnym, odsłoną unikalną lub odsłoną znaczącą bannera.

Pozycja bannera na stronie

...system przechodzi do określania położenia bannera, położenie bannera na stronie jest związane z punktacją jaka jest otrzymywana za jego wyświetlanie ( patrz wyżej ). Strona internetowa na której pojawia sie banner systemu jest podzielona na 4 obszary znaczące ( fizycznie 5 ponieważ obszary boczne są dwa: lewy, prawy ): obszar górny - najwyżej punktowany ze względu na jego najwyższą wartość reklamową jest określony jako ta część witryny która obejmuje 100% jej szerokości oraz 300px jej wysokości. Następny obszar pod względem punktacji to boczne obszary witryny: obejmują one obszar poniżej 300px jak również powyżej obszaru 20% dolnej części witryny, o rozmiarze po 25% jej bocznych obszarów. Trzeci obszar to obszar centralny znajdujący sie miedzy 300px od góry a 20% wysokości witryny od dołu a zajmujący 50%-centralny obszar szerokości witryny. Ostatni czwarty obszar to 20% dolnej części wysokości witryny, najniżej punktowany ze względu na niski procent uwagi internauty jaką absorbuje to miejsce.
Po wykryciu obszaru na którym znajduje sie banner ( w przypadku położenia na granicy obszarów liczy sie większa jego część ) system przystępuje do podliczenia punktów za połozenie bannera oraz jego rozmiar, a następnie zapisuje takowe na konto użytkownika systemu do którego należy przedmiotowa witryna.